BazyDlaFirm.pl
rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb

Firma e-storm.pl ma przyjemność przedstawić oprogramowanie bazodanowe przeznaczone dla małych i średnich firm.
Nasze rozwiązania umożliwiają łagodne i sprawne przeniesienie danych firmy ze środowiska arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel) lub innych struktur danych do scentralizowanej bazy danych. Specjalizujemy się w rozwiązaniach dostosowanych do konkretnego klienta.

Opis proponowanych rozwiązań

czytelny i logiczny podział istniejącej struktury danych
przeniesienie istniejącej struktury danych do nowego środowiska wraz z logicznym podziałem na tabele oraz relacje zgodnie ze standardami projektowania RDBMS
wierne i optymalne przeniesienie dotychczasowych danych
opcjonalne przeniesienie istniejących danych do nowej struktury bądź utworzenie pustej struktury
praca w środowisku wielodostępu
jednoczesne korzystanie z bazy na wielu klientach (terminalach), jednoczesne wpisywanie danych (blokowanie na poziomie rekordu), oraz równoczesny odczyt danych
scentralizowane przechowywanie danych i zarządzanie strukturą
łatwość tworzenia kopii bezpieczeństwa, niskie wymagania sprzętowe komputerów klientów, łatwość implementacji oraz wprowadzania zmian, ułatwiona aktualizacja danych dla każdego klienta
wykorzystanie rozwiązań opartych o licencje GNU GPL, MIT, Mozilla, Apache
minimalizacja kosztów oprogramowania wraz z zapewnieniem skalowalności rozwiązania bez dodatkowych kosztów oprogramowania
zastosowanie oprogramowania Open Source
oprogramowanie z "otwartym kodem źródłowym" zwiększające bezpieczeństwo i elastyczność aplikacji
aplikacje pracujące w środowisku przeglądarki internetowej
minimalne wymagania stawiane komputerom-klientom (terminalom), umożliwienie pracy w dowolnym systemie operacyjnym: Windows, linux, MacOS, zmniejszające udział kosztów pośrednich aplikacji
zastosowanie serwera bazy danych MySQL
zapewniające wysoką wydajność, wyróżniającą się stabilność oraz skalowalność aplikacji przy zachowaniu zgodności ze standardem ANSI SQL, oraz łatwe przeniesienie rozwiązania z intranetu na publiczne serwery internetowe
czytelny i spójny interfejs
ułatwiający pracę i skracający czas nauki obsługi aplikacji
zastosowanie zaawansowanych rozwiązań programistycznych
upodabniające działanie aplikacji www do rozwiązań desktopowych
wprowadzenie systemu uprawnień i kont użytkowników
zwiększające bezpieczeństwo i pozwalające na analizę pracy użytkowników z aplikacją
eksport i wydruk danych
elegancko sformatowany wydruk, intuicyjny eksport danych i raportów m.in. do Excela, Worda ułatwiający dalszą obróbkę danych i łączenie z dokumentami firmowymi
opcjonalna realizacja elementów aplikacji w natywnym API systemu operacyjnego
przyspieszająca reakcję aplikacji po stronie klienta

Porównanie

Poniżej przedstawiono ogólne cechy proponowanych rozwiązań w porównaniu do rozwiązań opartych na arkuszach Excela.
MS Excel oferowane oprogramowanie bazodanowe
praca na jednym stanowisku, brak możliwości bieżącej aktualizacji danych na innym komputerze praca na wielu stanowiskach jednocześnie, aktualne dane dostępne na każdym stanowisku
wymagany system Windows oraz program MS Excel, zazwyczaj wersja 2000/XP/2003/2007 dowolny system operacyjny, dowolna przeglądarka internetowa obsługująca xHTML 4.01
dane przechowywane w tabelach, ograniczone powiązania między danymi, struktura dwuwymiarowa, dublowanie danych tabele połączone relacjami, logiczny podział danych, brak konieczności dublowania danych poprzez standaryzację struktury tabel
interfejs ograniczony zazwyczaj do pracy w tabelach bez formularzy, podział na wiersze, kolumny, arkusze tabele, formularze, bogaty interfejs użytkownika odzwierciedlający rzeczywiste struktury danych, podział na tabele, raporty, przyjazny wygląd
koszt licencji oprogramowania rosnący wraz z liczbą stanowisk zwiększony o koszt systemów operacyjnych koszt rozbudowy zminimalizowany do kosztu zakupu sprzętu
dostęp ograniczony tylko przez system, arkusze dostępne w całości dla wszystkich użytkowników komputera system uprawnień, różny poziom dostępu, logowanie zachowania użytkowników, dzienniki pracy, podział na strefy dostępu

Koszta

Poniżej przedstawiono porównanie kosztów przykładowej aplikacji.
MS Excel oferowane oprogramowanie bazodanowe
Przykładowy zestaw zawierający 1 komputer serwer, oraz 10 komputerów klientów, na każdym potrzebne oprogramowanie. Przybliżone koszta. Oprogramowanie OEM dla Windows w celu minimalizacji kosztów.
  • Serwer: brak
  • Oprogramowanie serwerowe: brak: 0 zł
  • 10 systemów Windows: 10x 300 zł
  • 10 programów Excel: 10x 400 zł
  • spersonalizowane arkusze: 0 zł (robią pracownicy)
  • Serwer: opcjonalny: 1200 zł
  • Oprogramowanie serwerowe: 0 zł
  • 10 systemów Linux: 0 zł
  • 10 przeglądarek www: 0zł
  • spersonalizowana baza danych: 2.400 zł
Suma: 7.000 zł Suma: 3.600 zł

Przykłady

Poniżej przedstawiono przykłady (zrzuty ekranów) istniejących rozwiązań, działających w firmach. W celu zapewnienia prywatności część danych została zamazana.
zrzut t1 zrzut t2 zrzut t3 zrzut t4 zrzut t5 zrzut t6
zrzut m1 zrzut m2 zrzut m3 zrzut m4 zrzut m5 zrzut m6
zrzut a1 zrzut a2 zrzut a3 zrzut a4 zrzut a5 zrzut a6

Kontakt

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres michal(at)glebowski.pl lub dzwoniąc pod numer 888 227 227. Zapraszamy również na stronę firmy: e-storm.pl.