Admin2 WM

System obsługi wodomierzy

System służy do obsługi, analizy i ewidencji odczytów wskazań wodomierzy drogą radiową. Obsługiwane wodomierze to wodomierze IFlux firmy Ecomess.


Funkcje systemu


  • Programowanie wodomierzy (RCOM)
  • Odczyt wodomierzy (WMBUS/RCOM)
  • Analiza danych i alarmów
  • Ewidencja administratorów, nieruchomości, budynków
  • Ewidencja montaży i wymian wodomierzy
  • Import danych z zewnętrznych plików
  • Import danych z zewnętrznych baz MS SQL
  • Rozbudowany system raportów
  • Przygotowanie danych do eksportu
  • Programowanie wodomierzy