Storm XL

Pakiet narzędzi dla Excela

strona w budowie

O programie...

Pakiet Storm XL ma na celu ułatwić wykonywanie skomplikowanych zadań w programie MS Excel. Wiele z funkcji pakietu można uzyskać korzystając z wbudowanych możliwości programu MS Excel, jednak zazwyczaj wiąże się to z wykonaniem wielu operacji lub wiedzą wykraczającą poza możliwości zwykłego użytkownika.

Pakiet Storm XL ułatwia wykonanie takich zadań oferując przejrzysty interfejs i gotowe do użycia funkcje.


Program występuje w dwóch wersjach, zróżnicowanych możliwościami i ceną.

Funkcje

W pakiecie Storm XL zaimplementowano następujące funkcjonalności.

Sprzątanie

 • Usuwanie wiodących i końcowych spacji
 • Usuwanie zer początkowych
 • Zamiana "." na "," w liczbach
 • Usuwanie znaków niedrukowalnych
 • Zamiana polskich znaków na ASCII
 • Zamiana formuł na wartości
 • Usuwanie pustych kolumn
 • Usuwanie pustych wierszy
 • Zamiana miejscami zakresów

Grupowa zamiana

Funkcja daje możliwość zamiany tabeli łańcuchów znaków na inne.

 • Definicja obszaru zamiany: zakres, arkusz, arkusze
 • Szukanie i zamiana wielu kluczy jednocześnie
 • Zapis i odczyt z pliku listy kluczy zamiany
 • Opcja nierozróżniania wielkości znaków
 • Opcja poszukiwania we fragmentach komórek
 • Liczenie wystąpień przed zamianą
 • Kolorowanie komórek do zamiany

Podział na kolumny

Funkcja umożliwia podział wskazanej kolumny danych na kilka kolumn w zależności od wybranych znaków podziału lub miejsc podziału. Np. można podzielić zapisy typu: FV/2016-01 na: "FV", "2016" oraz "01".

 • Podział wg wskazanych znaków
 • Podział wg wskazanych miejsc
 • Zostawianie lub usuwanie znaków podziału
 • Wygodne wskazywanie podziału
 • Wstawianie nowych kolumn w arkuszu
 • Wysyłanie wyniku do schowka

Renumeracja

Funkcja pozwala na zmianę numeracji w komórkach, które zawierają wiele numerów lub numery i teksty. Jest np. przydatna przy renumeracji dokumentów, których numeracja może wyglądać tak FV/2016/123/U.

 • Zmiana numerów wewnątrz tekstu
 • Podawanie kroku zmiany
 • Inteligentne wyszukiwanie pozycji w tekście
 • Opcja dodawania zer wiodących
 • Sprawdzanie ciągłości istniejącej numeracji

Dopisywanie i wycinanie

 • Wycinanie znaków z początku lub/i końca
 • Podawanie liczby znaków do wycięcia
 • Podawanie do jakiego napisu wyciąć
 • Dodawanie napisów na początku/końcu
 • Dodawanie uzależnione od wcześniejszego wycięcia
 • Podgląd przed wykonaniem operacji

Porównanie zakresów

 • Statystyka powtarzających się wartości
 • Statystyka unikatowych wartości
 • Możliwość wysyłki wyników do arkusza
 • Kolorowanie wartości
 • Wybór kolorów
 • Opcja rozróżniania wielkości znaków

Schowek sieciowy (Pro)

Schowek sieciowy to unikatowa funkcjonalność pozwalająca na przenoszenie danych między komputerami i zachowywanie ich w chmurze. Dane szyfrowane są silnym kluczem przemysłowym i wymagają podania hasła. Po podaniu hasła praca ze schowkiem jest bardzo prosta i wymaga użycia przycisków kopiuj lub wklej...

 • Wysyłanie danych do chmury
 • Kopiowanie danych między komputerami
 • Szyfrowanie danych na hasło

Szyfrowanie

Funkcja nadaje się do przekazywania plików do wiadomości publicznej z jednoczesnym szyfrowaniem na hasło części komórek (np. danych płacowych albo wrażliwych danych personalnych). Jedynie osoby znające hasło mogą zaszyfrowane dane odszyfrować i zobaczyć w oryginalnej postaci.

 • Szyfrowanie kluczem przemysłowym
 • Możliwość współdzielenia danych

Wypełnianie losowe

Funkcja daje możliwości wypełnienia wskazanego zakresu danymi losowymi określonego typu. Umożliwia to tworzenie np. plików z przykładowymi danymi (np. w połączeniu z funkcją eksportu do SQL). Program daje możliwości wypełniania następującymi danymi:

 • liczbami z podanego zakresu
 • łańcuchami znaków o podanej długości
 • datami z podanego zakresu
 • wyrazami ze słownika polskiego
 • imionami polskimi z podaniem popularności
 • nazwiskami polskimi z podaniem popularności
 • nazwami państw (po polsku lub angielsku)
 • nazwami województw lub miejscowości
 • nazwami ulic z podaniem popularności

Eksport do SQL (Pro)

Funkcja umożliwia eksport danych z zaznaczonego zakresu do formatu SQL. Ułatwia to tworzenie plików wsadowych SQL do wczytania bezpośrednio do bazy danych. Funkcja posiada m.in. opcje:

 • podziału INSERTÓW na bloki
 • dodawanie automatycznego pola ID
 • dodawanie kwerendy tworzenia tabeli
 • analizę typów danych w komórkach (CHAR/FLOAT/INT/DATE/TIME)
 • wyrównywanie danych
 • definicję nazwy tabeli
 • jednoczesne tworzenie wielu tabel dla obszarów rozdzielnych
 • zgodność z SQL (MySQL/SQLite)
 • możliwość bezpośredniego dodawania do bazy SQLite (wkrótce)

Funkcje dodatkowe

 • Zamiana wielkości znaków (5 opcji)
 • Mieszanie kolejności komórek/znaków/wyrazów
 • Odwracanie kolejności komórek/znaków/wyrazów
 • Wychodzenie z programu klawiszem ESC
 • Auto-wczytywanie ostatniego pliku
 • Auto-kopiowanie zaznaczeń do schowka
 • Zapamiętywanie ustawień między uruchomieniami
 • Praca na plikach z FTP (Pro, wkrótce)

Operacje zbiorowe

Funkcja ma na celu wykonywanie takich samych operacji na kilku arkuszach jednocześnie. Posiada następujące opcje:

 • Dodawanie wielu arkuszy
 • Zmiana nazwy istniejących arkuszy wg maski
 • Usuwanie wielu arkuszy
 • kopiowanie zakresu do wielu arkuszy
 • ukrywanie wielu arkuszy (wkrótce)
 • kolorowanie zakładek (wkrótce)

Cofanie

Ponieważ funkcje realizowane przez pakiet są zewnętrzne w stosunku do Excela, to nie podlegają działaniu funkcji cofania operacji wbudowanej w program Excel.

Obecnie funkcja pozwala na cofanie ostatniej operacji wykonanej z użyciem pakietu Storm XL. Wkrótce planowane jest dodanie funkcji tworzenia stop-klatek pozwalających na zapamiętywanie treści arkusza w określonym punkcie czasu a następnie przywracanie go lub porównywanie z obecnym.

Czas pracy z plikami (Pro)

Funkcja ewidencjonuje czas pracy z istniejącymi plikami i pozwala na jego kontrolę. Posiada następujące opcje:

 • Ewidencja czasu pracy co do sekundy
 • Podgląd czasu i dat pracy z plikami
 • Podsumowanie pracy w podziale na pliki
 • Eksport danych do schowka

Zgodność

Pakiet w obecnej wersji pozwala na pracę z następującymi wersjami MS Office:

 • MS Office 2007 32bit
 • MS Office 2010 32bit
 • MS Office 2013 32bit
 • MS Office 2016 32bit

Pakiet nie obsługuje wersji starter oraz wersji 64-bitowych.


Wersje i ceny

Pakiet występuje w dwóch wersjach: Standard i Pro różniących się funkcjami i ceną. Poniższa tabela pokazuje zestawienie.

Wersja Dodatkowe funkcje Cena (PLN)
Standard   99 zł
Pro Eksport do SQL i XML, Ewidencja czasu pracy, Schowek sieciowy 199 zł

Podane ceny są cenami netto. Do każdej kopii programu dołączana jest faktura VAT.

W celu sprawdzenia możliwości pakietu i zgodności z systemem można pobrać wersję demo działającą przez 5 min od uruchomienia programu MS Excel. Następnie pakiet wyłącza się.

Aktywacja

Po dokonaniu zakupu i przelaniu płatności za program otrzymają Państwo kod aktywacyjny, który odblokuje wersję demo do pełnej wersji Standard lub Pro.

Kontakt

Program został stworzony przez firmę e-storm.pl. Mail znajduje się na stronie firmy. Zapraszamy do kontaktu w celu zamówienia programu lub zadawania pytań.


(c)2016 e-storm.pl