AuralMap

System udźwiękawiania map wypkłych

Celem projektu AuralMap było opracowanie oraz docelowo zbudowanie systemu umożliwiającego tworzenie i odtwarzanie map (obrazów dźwiękowych) z wykorzystaniem ogólnie dostępnych i niedrogich urządzeń elektronicznych. System jest obecnie w wersji beta. System rozwijany jest we współpracy Politechniki Łódzkiej z firmą Harpo z Poznania. System umożliwia i ułatwia udźwiękawianie istniejących obrazów wypukłych oraz tworzenie nowych.


Funkcje systemu


  • Interpretacja formatu SVG wraz ze znacznikami dźwiękowymi.
  • Rozpoznawanie położenia obrazu względem kamery.
  • Analiza obrazu z kamery w czasie rzeczywistym w celu uzyskania informacji o położeniu palca wskazującego względem mapy.
  • Obsługa dźwięków nagranych, jak i synteza w czasie rzeczywistym.
  • Interfejs dźwiękowy umożliwiający pracę bez wyświetlacza.