logo E-Test

e-Test

Platforma realizacji testów wielokrotnego wyboru

O programie...


Program komputerowy e-test służy do realizacji testów wielokrotnego wyboru przez Internet.

Możliwości i funkcje programu

 • Możliwość tworzenia edycji, grupowania, wydruku, eksportu i importu testów
 • Udostępnianie testów pojedynczym osobom lub całym grupom w określonym czasie
 • Podział uczestników na grupy, regiony i kategorie
 • Praca wielostanowiskowa (wiele stanowisk obsługi klienta)
 • Zabezpieczenie poprzez system loginów i haseł
 • Szyfrowanie poufnych danych podczas przesyłania przez sieć (AES-256)
 • Automatyczne i manualne tworzenie kopii bezpieczeństwa systemu
 • System powiadomień e-mail
 • Statystyki i raporty
 • Współpraca z najpopularniejszymi serwerami baz danych w Internecie
 • Log logowań i pracy

Moduły systemu e-test

System składa się z trzech podstawowych modułów:

 1. Moduł administracyjny
  1. Tworzenie nowych testów, przypisywanie pytań, odpowiedzi
   1. Redagowanie istniejących testów i pytań,
   2. Tworzenie nowych testów poprzez kopiowanie istniejących
  2. Redagowanie bazy osób egzaminowanych, grup i regionów
  3. Przypisywanie testów konkretnym grupom lub osobom
  4. Import testów z zewnętrznego formatu
  5. Eksport testów
  6. Archiwizacja i przywracanie wszystkich danych
  7. Wysyłka zaproszeń do systemu
 2. Moduł testów
  1. Logowanie do systemu
  2. Wybór testu do rozwiązania spośród udostępnionych i nie rozwiązywanych
  3. Rozwiązanie testu poprzez zaznaczenie odpowiedzi (przy wyświetlonym pozostałym czasie)
  4. Zakończenie/przerwanie testu
  5. Wyświetlenie pytań na ekranie oznacza otwarcie testu (i może być uczynione tylko raz)
  6. Użytkownik nie ma możliwości oglądania wcześniej rozwiązywanych testów
  7. Użytkownik może otrzymać wynik testu od razu lub po czasie
 3. Moduł statystyk: moduł obejmuje następujące informacje
  1. Dla każdego z testów:
   1. Liczbę osób zaproszonych do rozwiązania
   2. Liczbę osób, które faktycznie podeszły do testu
   3. Liczbę osób, które ukończyły test w założonym czasie, z pozytywnym wynikiem
   4. Średni czas rozwiązania, wynik, medianę, odchylenie standardowe i inne statystyki z próby (opcjonalnie wykresy)
   5. Pytania, które sprawiły najmniej/najwięcej kłopotu
   6. Statystyki dla każdego pytania i każdej odpowiedzi
   7. Korelacje między odpowiedziami na wybrane pytania (opcja)
  2. Dla każdego z egzaminowanych
   1. Zestaw testów, w których wziął udział, nie wziął udziału (choć powinien), ukończył w terminie
   2. Wyniki dla poszczególnych testów, wynik na tle średniego wyniku w grupie, czas rozwiązania
   3. Odpowiedzi dla poszczególnych pytań
   4. Zależności między innymi parametrami a wynikami (opcja, np. wiek a wynik)
  3. Dla każdej grupy i każdego przypisanego do niej testu
   1. Średni wynik, statystyki z wyniku
   2. Lista osób które podeszły/nie podeszły do testu

Struktura danych

 • W programie przygotowuje się testy wielokrotnego wyboru.
 • Każdy test składa się z n pytań, do każdego pytania jest od dwóch do m odpowiedzi.
 • Dla jednego pytania, dowolna ilość odpowiedzi może być prawidłowa (od 0 do m).
 • Pytania i odpowiedzi mają formę tekstową.
  • Każde pytanie może mieć swoją wagę – jak bardzo wpływa na wynik ogólny testu.
 • W programie znajduje się baza osób egzaminowanych.
 • Każda osoba egzaminowana ma w bazie swój login i hasło oraz e-mail.
 • Każdy test przechowuje dodatkowe dane:
  • Tytuł, autor, stan (aktywny), data powstania, klucz poprawnych odpowiedzi,
  • Domyślny czas przeznaczony na jego rozwiązywanie
  • Próg zaliczający (np. 60%)
  • Czy pytania mają być przedstawione w kolejności losowej
  • Czy odpowiedzi mają być tasowane
  • Ile pytań ze zdefiniowanych w teście ma się pojawić (np. 20 ze 100, opcja)
 • Osoby egzaminowane mogą być podzielone na pewne kategorie (niezależne):
  • wg regionów
  • wg grup (np. sklepów, działów)
 • Test może zostać przypisany dowolnej grupie lub pojedynczym użytkownikom wraz ze wskazaniem zakresu dat obowiązywania. Przypisywanie testu polega na:
  • Podaniu grup lub pracowników mogących go rozwiązać
  • Podaniu zakresu dat obowiązywania testu
  • Ewentualnej zmianie czasu rozwiązania testu
 • Dla każdego testu i egzaminowanego przechowywane są:
  • Data, czas, wybrane odpowiedzi, ich poprawność, czas rozwiązania
 • Administrator może odblokować test do ponownego rozwiązania (np. dla kogoś, kto nie dokończył rozwiązywania z powodu trudności technicznych).
 • Wyniki testów mogą być prezentowane egzaminowanym od razu po zakończeniu testu lub w późniejszym czasie.
 • Udostępnienie testu może być powiązane z wysłaniem maila do osoby egzaminowanej.
 • Można w programie zdefiniować wysłanie maila na podstawie szablonu do wszystkich uczestników testu zawierającego wynik testu (ogólny lub szczegółowy)

Interfejs egzaminowanego

 • Moduł działa w okienku przeglądarki internetowej.
 • Moduł nie wymaga biblioteki JAVA ani Flash.
 • Moduł nie wymaga również włączonego JavaScript-u (choć używany np. do prezentacji zegara).
 • Prezentowana treść jest zgodna ze standardami w3c.
 • Pytania testowe wraz z możliwymi odpowiedziami prezentowane są na pojedynczej stronie internetowej

Interfejs administratora

Interfejs uruchamiany jest jako aplikacja desktopowa (nie z przeglądarki internetowej). Daje to dużo większą szybkość i większe możliwości edycyjne. Podobnie jak interfejs egzaminowanego, wymaga logowania (administratora).

Interfejs wymaga systemu Windows XP lub nowszego (32/64 bit). Ze względu na technologię klient-serwer i rozproszony charakter klientów, cały program do pracy wymaga połączenia z internetem. Realizacja programu obejmuje instalację na wybranym/własnym/wskazanym serwerze baz danych.

Wymagania programu


 • Komputer PC (architektura x86) z procesorem min. 300MHz, pamięć min. 64MB.
 • System operacyjny Windows XP/Vista/7 (lub wyższy).
 • Połączenie z internetem.
 • Serwer bazy danych przechowujący centralnie dane.

Galeria ekranów


Dane kontaktowe


e-storm.pl
Tel: (48) 888 227 227
e-mail
michal@glebowski.pl

Koszt


W zależności od wersji programu, wyboru modułów dodatkowych, interfejsu, liczby użytkowników i dostępnych testów koszt programu waha się w granicach 3 000 zł - 12 000 zł netto.

Istnieje możliwość uzyskania licencji czasowej na warunkach promocyjnych. Prosimy o kontakt.