logo Magik

Magik

Zarządzanie zamówieniami w sieci aptek

O programie...


System MAGIK – obsługa zamówień zbiorczych dla dużej sieci aptek.

Rozwiązanie dla sieci handlowych, które negocjują zbiorcze zamówienia celem uzyskania upustów. Oddziały sieci (punkty detaliczne) negocjują z centralą wielkość zamówienia poszczególnych produktów.

Komunikację otwiera centrala, publikując propozycję zamówienia, oszacowaną np. na podstawie ilości zamawianych w analogicznym okresie. Oddziały odpowiadają, podając swoje wielkości. Te dane, zsumowane trafiają do centrali, która decyduje, czy skłaniać oddziały do zwiększenia zamówień celem uzyskania większych upustów. Wraz z decyzją centrali oddziały otrzymują informację na temat terminu i sposobu dostawy. Oddziały za pośrednictwem systemu potwierdzają fakt dostawy, ew. meldują o problemach.

Z każdym zamówieniem i każdym produktem połączony jest osobny kanał komunikacyjny, którym strony przekazują sobie komentarze. System ostrzega każdą ze stron o komentarzach jeszcze nie przeczytanych. Każdy z oddziałów ma dostęp tylko do swoich danych, podczas gdy centrala dysponuje arkuszem zbiorczym.

Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość oznaczania wybranych pozycji zamówienia kolorami, których znaczenie definiuje centrala w specjalnej legendzie.

Centrala ma możliwość wprowadzenia wynegocjowanych cen i rabatów, i obliczenia tym samym wartości zamówienia. Obsługiwane są również rabaty typu pakietowego (np. 5 + 1 gratis.) Uwzględniono też dodatkowe rabaty pochodzące od hurtowni. Istnieje możliwość podziału zamówienia pomiędzy wiele hurtowni.

System przewiduje klasyfikację oddziałów ze względu na region, i komunikację oraz obliczanie wartości zamówień z podziałem na regiony.

Możliwości i funkcje programu


 • Praca wielostanowiskowa (wiele stanowisk po stronie centrali, po jednym stanowisku w każdym z oddziałów)
 • Zabezpieczenie poprzez system loginów i haseł
 • Szyfrowanie poufnych danych podczas przesyłania przez sieć (AES-256)
 • Automatyczne i manualne tworzenie kopii bezpieczeństwa systemu
 • System automatycznych powiadomień oddziałów przez e-mail
 • Statystyki i raporty
 • Łatwe automatyczne aktualizacje programu
 • Log logowań i czasów rejestracji i aktywacji

Galeria ekranów


Dane kontaktowe


e-storm.pl
Michał Głębowski
e-storm.pl
Tel: (48) 888 227 227
e-mail
michal@glebowski.pl

Wymagania programu


 • Komputer PC (architektura x86) z procesorem min. 300MHz, pamięć min. 64MB.
 • System operacyjny Windows XP/Vista/7 (lub wyższy).
 • Połączenie z internetem.
 • Serwer bazy danych przechowujący centralnie dane.