Słownie - konwersja liczby na tekst

Zapraszam do pobrania i korzystania z modułu konwertującego zapis liczby (kwoty) do postaci słownej (w języku polskim).


     -1000,01     --> minus tysiąc złotych jeden grosz
    

Obsługiwane środowiska

Moduł wykonałem dla następujących środowisk (w nawiasach podałem testowane wersje):

Możliwości

Moduł pozwala na konwersję liczby zapisanej w postaci ciągu cyfr do postaci liczbowej słownie, działa:

Przykłady zastosowania


  1234567890,12 --> miliard dwieście trzydzieści cztery miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset...
  0,01     --> zero złotych jeden grosz
  -1000     --> minus tysiąc złotych zero groszy
    

MS Word

Ze względu na brak natychmiastowyh obliczeń w programie MS Word, aby uzyskać zapis słowny należy kliknąć dwukrotnie na słowie "słownie:".

W MS Word zastosowałem umieszczanie kwot w zakładkach (bookmarks) natomiast wyników jako pole (field). Zakładki mają po kolei nazwy kwota1, kwota2, kwota3 aż do 128 wartości. Natomiast pola mają postać:


     {DOCVARIABLE "slownie1"}
    
aż do 128. Przycisk konwersji uzyskałem wstawiając pole:

     {MacroButton SlownieFn Słownie:}
    

Po dwukrotnym kliknięciu na przycisku uzyskuje się jednoczesną konwersję dla wszystkich wpisanych kwot.

Pobieranie

Plik rozpowszechniany jest w postaci archiwum 7-zip (ok. 40kB) i zawiera wersje dla wszystkich środowisk.
Oprócz plików funkcji, dołączone są również pliki wywołujące (Delphi, PHP).

Licencja


    (c) 2011 michal@glebowski.pl, e-storm.pl
      licencja: freeware / GNU GPL 2.1
      autor nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kod
    

Kontakt

Michał Głębowski, michal@glebowski.pl, e-storm.pl