WeRe

Oprogramowanie wspierające obliczenia wentylacji i rekuperacji

W celu ułatwienia szybkiego przeliczania danych pomiarowych z badań układów wentylacyjno-rekuperacyjnych oraz przedstawienia wyników na wykresie Molliera stworzono w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej program komputerowy WeRe (Wentylacja i Rekuperacja). Program posiada następujące funkcje:

  • ewidencja punktów pomiarowych (badanych przewodów),
  • obliczanie średnich wartości przepływu na podstawie wielu punktów pomiarowych (miejsc odczytów w jednym przewodzie) dla ciśnienia lub prędkości,
  • obliczanie wilgotności względnej, bezwzględnej, temperatury punktu rosy, entalpii, gęstości na podstawie temperatur wilgotnego i suchego termometru,
  • rysowanie wykresu Molliera oraz nanoszenie punktów pomiarowych na wykresie,
  • eksport danych i wyników obliczeń do postaci csv (do arkusza kalkulacyjnego),
  • eksport wykresu do formatu SVG w celu wydruków wielkoformatowych, edycji, umieszczania na stronach www, wykonywania materiałów dydaktycznych, itp,
  • mały rozmiar (poniżej 1MB) i niskie wymagania sprzętowe,
  • przejrzysty i udokumentowany format zapisu danych w plikach INI,
  • możliwość uruchomienia obliczeń z linii komend,

Program wymaga podania dla każdego punktu pomiarowego wartości temperatur suchego i mokrego termometru. W części dot. wykresu Molliera umożliwiono definicję zakresu danych dla obu podstawowych osi (X, h) oraz skalowanie wykresu. Tym samym istnieje możliwość tworzenia wykresów większych/mniejszych, zawierających dane z szerszego bądź węższego zakresu. Na rysunku (xx) przedstawiono główne okienko programu wraz z przykładowymi danymi.

Program posiada ascetyczny interfejs użytkownika pozwalający na uruchomienie go na słabszych komputerach oraz starszych systemach. Instrukcję do wersji konsolowej można pobrać tu (1400 kB).


Informacje prawne


Majątkowe prawa autorskie oraz sposób rozpowszechniania programu nie zostały dotychczas ustalone.

Kontakt


Autor programu: Michał Głębowski (usuń x z adresu).