Pozostałe programy wykonane przez firmę


PGE-Wnioski

Program wykonany na zlecenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
Program PGE - Wnioski powstał w celu ułatwienia tworzenia i ewidencji dokumentów przetargowych do postępowań sieciowych.

GŁÓWNE FUNKCJE I MOŻLIWOŚCI PROGRAMU

WIELODOSTĘPNOŚĆ

 • Praca wielostanowiskowa w technologii klient – serwer.
 • Równoczesne redagowanie danych na wielu stanowiskach.
 • Obsługa dowolnej liczby pracowników.

BEZPIECZEŃSTWO

 • Dywersyfikacja uprawnień.
 • Automatyczne i ręczne tworzenie kopii zapasowych wraz z szyfrowaniem.
 • Logowanie czasu i miejsca pracy użytkowników programu.

PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU

 • Dodawanie wniosków do bazy.
 • Redagowanie istniejących wniosków, usuwanie wniosków.
 • Ewidencja osoby wpisującej wniosek.
 • Możliwość tworzenia wniosków wielozadaniowych.
 • Wybór standardowych sformułowań z tabel słownikowych.
 • Możliwość redagowania pól użytkownika.
 • Tworzenie dokumentów w formacje MS Word (XP, 2003, 2007, 2010) na podstawie szablonów.
 • Zapis lub/i bezpośredni wydruk utworzonych dokumentów poprzez sterowanie MS Wordem.
 • Pobieranie nowej wersji z sieci i aktualizacja programu (wymaga uprawnień administratora w systemie operacyj-nym).

FUNKCJE ADMINISTRACYJNE

 • Redagowanie – dodawanie, usuwanie użytkowników programu.
 • Nadawanie praw i haseł użytkownikom.
 • Przeglądanie logów programu.
 • Eksport tabeli wniosków do formatu MS Excel.
 • Podgląd szablonów dokumentów wyjściowych.
 • Archiwizacja bazy oraz przywracanie kopii z archiwum.


Słownik Papierniczy Angielsko-Polsko-Angielski

Program wykonany na zlecenie Stowarzyszenia Papierników Polskich.AvantiDB - rozproszone zarządzanie magazynem i handlem (2011)

Zestaw 4 programów do zarządzania rozproszonym handlem, dostawami i magazynemOPG Kore

Program wspomaga ewidencję korespondencji, wysyłki, delegacji i zamówień w firmie Orange Property Group (Łódź).

Podstawowe cechy programu

 • Technologia klient-serwer
 • Praca wielostanowiskowa
 • Logowanie użytkownków i egzekucja uprawnień
 • Drukowanie i eksport raportów
 • Wydruki spersonalizowanych zamówień
 • Sorotowanie, filtrowanie i grupowanie danych wg dowolnych kryteriów
 • Sumowanie składników i pozycji zamówień
 • Replikacja i przywracanie bazy
 • Przyjazny i nowoczesny interfejs


Bi-es Cosmetics Akorder

Program wspomaga liczenie i ewidencję pracy akordowej w firmie Bi-es Cosmetics Polska (Iława).

Podstawowe cechy programu

 • Technologia klient-serwer
 • Tabela pracowników
 • Tabela czynności
 • Wyliczanie płac na podstawie wykonanych ilości czynności
 • Definicja czynności grupowych i wieloosobowych
 • Wyliczanie płac dziennych miesięcznych i dla dowolnego okresu
 • Wyliczanie wydajności na podstawie zdefiniowanych norm
 • Wydruk i eksport raportów do formatu MS Excel
 • Konta użytkowników
 • Egzekucja uprawnień
 • Filtrowanie, grupowanie, sortowanie danych
 • Wygodny sposób wpisywania danych w tabelach
 • Wykonywnie i przywracanie kopii bazy


U-FIN KDR 2009

Program wspomaga pracę biegłego rewidenta podczas tworzenia dokumentacji dla badanych jednostek.

Podstawowe cechy programu

 • zawartość w postaci ponad 100 redagowalnych i interaktywnych dokumentów
 • wpółpraca z pakietem MS Office
 • automatyzacja standardowych obliczeń
 • możliwości archiwizacji, oraz dowolnych operacji na dokumentach
 • ciągłość pracy zapewniona przez import zawartości z poprzednich wersji
 • tworzenie zautomatyzowanych raportów i sprawozdań
 • załączony elektroniczny przewodnik
 • załączone dokumenty zawierające przepisy
 • dodatkowe dokumenty wpierające tworzenie opinii
 • merytorycznie sprawdzone przez biegłych rewidentów
 • dojrzały program wydawany co roku od roku 2003
 • zgodność z kilkoma systemami operacyjnymi i wersjami pakietu biurowego
 • dokumentacja w postaci elektronicznej i papierowej
 • wygodny i wszechstronny instalator


U-FIN KDR 2008

Program wspomaga pracę biegłego rewidenta podczas tworzenia dokumentacji dla badanych jednostek.SlowEd - Edytor słowników

Program pozwala na tworzenie i redagowanie słowników dwujęzycznych. Wyposażony jest w narzędzia ułatwiające edycję, drukowanie, sortowanie, filtrowanie, zaawansowane haseł ze słownika. Pozwala na reindeksację, import oraz eksport do innych formatów (csv, xml). Zastosowany lekki i wydajny silnik bazodanowy powoduje, że program reaguje na polecenia zbiorczej operacji na danych błyskawicznie.

Podstawowe cechy programu

 • import i eksport do formatów zewnętrznych
 • wydajne wyszukiwanie i sortowanie rekordów dzięki zastosowanemu silnikowi bazodanowemu
 • drukowanie i eksport (csv) przefiltrowanych rekordów
 • dodatkowe pola słownika ułatwiające redakcję: komentarz, sprawdzono, zamknięto, odsyłacz
 • skalowanie czcionek w programie
 • reindeksacja słownika
 • czytelny interfejs, system pomocy, mały rozmiar, intuicyjny instalator
 • szybkie wyszukiwanie haseł podczas pisania
 • wyszukiwanie informacji w polach haseł i znaczenia z użyciem symboli wieloznacznych
 • panel nawigacyjny historii odwiedzanych haseł


SRP - System Rejestracji Publikacji

Program służy do ewidencjonowania publikacji wydziału uczelni wyższej.

Podstawowe cechy programu

 • technologia klient-serwer
 • kwerendy sumujące punkty
 • hierarchia użytkowników, egzekwowane poziomy uprawnień
 • wydajne wyszukiwanie i sortowanie rekordów dzięki zastosowanemu silnikowi bazodanowemu
 • drukowanie i eksport (csv) przefiltrowanych rekordów
 • czytelny interfejs, system pomocy, mały rozmiar, intuicyjny instalator


BTM - Betonomieszarki

Program służy do ewidencjonowania przejazdów, kosztów oraz przychodów budowlanej firmy transportowej.

Podstawowe cechy programu

 • technologia klient-serwer
 • konta użytkowników
 • drukowanie i eksport (csv) przefiltrowanych rekordów
 • system szczegółowych i spersonalizowanych raportów gotowych do druku
 • czytelny interfejs, mały rozmiar, intuicyjny instalator


Akord - wyliczanie pracy akordowej

Program Akord ma za zadanie ułatwić wyliczanie pensji pracowników pracujących w systemie akordowym. Program wylicza pensje na podstawie dziennej pracy pracownika, biorąc pod uwagę rodzaje wykonywanych czynności, ich ceny jednostkowe, stawkę, wg której pracuje pracownik, system naliczania użyty dla danego pracownika (akord czy stała stawka), typ dnia (powszedni, sobota, niedziela), itp.

Podstawowe cechy programu

 • technologia klient-serwer
 • praca wielostanowiskowa
 • konta użytkowników
 • złożony system liczenia płac zależny m.in od:
  • sposobu rozliczania pracownika (akord/nie)
  • rodzaju stawki pracownika (a/b)
  • rodzaju dnia (roboczy/sobota/święto)
  • pracy pracownika (urlop/praca/zwolnienie/badania...)
 • zaawansowany algorytm liczenia średniej stawki zastępczej
 • drukowanie i eksport (csv) przefiltrowanych rekordów
 • system szczegółowych i spersonalizowanych raportów gotowych do druku
 • czytelny interfejs, mały rozmiar, intuicyjny instalator


Kore - przepływ korespondencji w firmie

Program Kore powstał jako elektroniczny substytut książki korespondencji. Program ma za zadanie ułatwić zarządzanie przepływem korespondencji przychodzącej do firmy, poprzez umożliwienie sortowania, filtrowania, eksportu, wydruku, oraz szybkiego wyszukiwania informacji zawartej w dokumentach korespondencji.

Podstawowe cechy programu

 • technologia klient-serwer
 • praca wielostanowiskowa
 • konta użytkowników i system uprawnień
 • drukowanie i eksport (csv) przefiltrowanych rekordów
 • szczegółowe raporty gotowe do druku
 • czytelny i przyjazny interfejs, intuicyjny instalator


Kabuz - system tworzenia i przeprowadzania testów on-line

Program Kabuz umożliwia i ułatwia tworzenie i przeprowadzenie testów wielokrotnego wyboru w internecie w oparciu o przeglądarkę www.

Podstawowe cechy programu

 • technologia klient-serwer
 • podgląd sesji i testów na żywo
 • praca wielostanowiskowa
 • konta użytkowników i system uprawnień


Sfinks - raport bilansowy na podstawie danych z bazy pervasive

Program sfinks importuje dane z bazy pervasive w czasie rzeczywistym oraz na ich podstawie tworzy wyspecjalizowane raporty w formacie MS Excel.

Podstawowe cechy programu

 • technologia klient-serwer
 • jednoczesne połączenie z dwoma serwerami baz danych
 • drukowanie i eksport danych
 • tworzenie plików w formacie MS Excel
 • czytelny i przyjazny interfejs


FPP Var - konwerter sprzedaży Firma++ -> KsH Varico

Program FPP-VAR umożliwia konwersję rejestrów VAT stworzonych w programie Firma++ (wersja DOS) do formatu akceptowanego przez program Varico KsH (wersja DOS). Dzięki temu można przechowywać i analizować dane sprzedaży/zakupu pochodzące z programu Firma++ w przyjaznym środowisku Varico KsH. Jest to jeden z wielu konwerterów wykonanych przez firmę na potrzeby konwersji danych księgowych między programami różnych producentów.Elster - DB/Proces/Selekt/Legal/... - system zarządzania produkcją w firmie

Grupa programów (ok. 10) do wprowadzania danych procesowych, wspomagania i zbierania danych ze stanowisk roboczych, analizy poprawności procesu, dostarczania danych dla urzędu, analizy pracy na stacji.

Podstawowe cechy programów

 • praca w technologii klient serwer, ze scentralizowaną bazą danych
 • złożony system uprawnień i dostępu do programów i ich części
 • modularna konstrukcja
 • system dziesiątek raportów
 • moduł obserwacji i analizy danych on-line
 • bezpośrednia współpraca z wieloma urządzeniami pomiarowymi (RS-232)
 • obsługa czytników kodów kreskowych oraz handheldów
 • eksport danych do dowolnego formatu