logo

Lucjan - ewidencja zadań

Celem powstania programu było ułatwienie zarządzania zadaniami i ich wykonaniem. Aplikacja adresowana jest do firm, które dotychczas korzystały z poczty elektronicznej jako kanału przekazywania poleceń służbowych, a chcą przejść na bardziej niezawodny sposób komunikacji.
Z programem Lucjan żadne polecenie nie zaginie w nawale innej korespondencji.

Za pośrednictwem systemu pracownicy przedsiębiorstwa mają możliwość zlecania zadań wykonawcom. Zadanie zawsze jest dedykowane do konkretnego pracownika należącego do grupy wykonawców. Wykonawca może zadanie zrealizować, zrealizować w części a potem przekazać innemu wykonawcy, lub odrzucić. Zadanie jest widoczne dla zlecającego, wykonawcy i nadzorcy, oraz dla gości - innych pracowników, którzy bezpośrednio nie uczestnicząc, mogą jednak obserwować realizację zadania i dodawać swoje komentarze.

Główne funkcje programu:

Wielodostępność:

Bezpieczeństwo:

Co oferujemy oprócz programu?

Wymagania programu

Kontakt:

strona: http://e-storm.pl/lucjan/
e-mail: biuro@e-storm.pl
tel: (48) 888 227 227
Do pobrania instrukcja w PDF (1,5MB).